Starověk - zdarma

Izrael ve starověku (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu)

Prezentace ke stažení zde: Izrael ve starověku

Klíčová slova: Izrael, dějiny Izreale, Mojžíš, Abrahám, Izák, Jákob, Egypt, Áron, Jozue, David, Šalamoun, Saul, Izraelské království, prorok, Ezechiel, Ezdráš, Izaiáš, Palestina, putování pouští, patriarchové, desatero, deset egyptských ran, chrám, Makabejci, Asýrie, Babylónské zajetí, farizieové, saduceové, Herodes Veliký, válka židovská, Bar-Kochba, diasopora, septuaginta, tóra, soudci, Jeruzalém, Jeruzalémský chrám, Ester, Samson, chanuka, mesiáš, Ježíš Kristus, Seleukovci, dějepis, výuka, pro výuku, století, vyučování, mapy, obrázky, studium, referát, referáty, referátům, referátu, referátem, multimediální, vizuální, audiovizuální, dějepisu, pro dějepis, prezentace, powerpoint, powerpointové, powerpointová, učební, pomůcka, učitel, historie, dějiny, dějinám, dějin, pomůcky, dějipisu, dějepisné, dějepisných, dějepisným, dějinách, PowerPoint, prezentací, prezentacím, hodiny, hodina, poznámky, zápisky, promítání, dataprojektor, materiály, učitel, učitele, vyučování, pro vučování, k vyučování, pro výuku, k výuce, gymnázium, gymnázia, střední školy, střední školu, školní, škola, školy, století, učivo


Související články:
Reformace a katolická reforma (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (05.06.2010)
Zámořské objevy (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (05.06.2010)
Fláviovci a adoptivní císaři (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (05.06.2010)
Druhý triumvirát (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (05.06.2010)
Franská říše a Karel Veliký (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (10.09.2008)
Kolonie, kolonialismus a imperialismus 19. a 20. století (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (10.09.2008)
Starověký Irán a perská říše (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (10.09.2008)
Stěhování národů a barbarské státy (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (10.09.2008)
Vzdělání ve vrcholném středověku a vznik univerzit (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (10.09.2008)
Holocaust - židé a nacistické Německo (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (03.09.2008)
Prusko v 18. století (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (03.09.2008)
Soutěž riskuj - 1. světová válka (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Soutěž riskuj - 2. polovina 17. století a 1. polovina 18. století (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Soutěž riskuj 2. polovina 19. století (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Soutěž riskuj - Francouzská revoluce a Napoleon (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Soutěž riskuj imperialismus a kolonialismus (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Soutěž Riskuj - Mezopotámie a starověký Egypt (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Riskuj - pravěk (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Soutěž riskuj - renesance, humanismus a zámořské objevy (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Soutěž Riskuj Řím císařství (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Soutěž Riskuj Řím císařství (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Soutěž riskuj - zajímavosti z dějin (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Soutěž riskuj - raný středověk (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Vznik Československa (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Svět 70. léta - 1989 (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Studená válka SSSR a USA (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Československo 20. léta (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (23.08.2008)
Americká revoluce v 18. století (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (10.03.2008)
Železnice a průmyslová revoluce (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (10.03.2008)
Germáni a doba římská (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (10.03.2008)
Japonsko - období Meidži až Rusko-japonská válka (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (10.03.2008)
OSN - Organizace spojených národů (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (10.03.2008)
Revoluce 1848-1849 (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (10.03.2008)
Sjednocení Německa v 19. století (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (10.03.2008)
Soutěž Chcete být jedničkářem? 20. léta 20. století (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu - soutěž) (10.03.2008)
Velká hospodářská krize (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (10.03.2008)
Francie Napoleona III. (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (03.03.2008)
Viktoriánská Anglie (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (07.02.2008)
Sjednocení Itálie (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu) (07.02.2008)
Bedřich Hrozný (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (05.06.2007)
Řecko (aktivita letopočty SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Pravěk (aktivita letopočty SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Izrael (aktivita letopočty SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Státy před 1. světovou válkou (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Režimy v Evropě 1937 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Evropské struktury v roce 1970 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Změny v Evropě 1000-1200 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Evropa v roce 1550 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Evropa v roce 1483 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Evropa v roce 1346 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Evropa v roce 1200 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Evropa v roce 1000 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Evropa v roce 870 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Změny v Evropě 1860-1913 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Změny v Evropě 1660-1770 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Změny v Evropě 1770-1789 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Změny v Evropě 1789-1812 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Změny v Evropě 1815-1860 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Změny v Evropě 1789-1815 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Evropa 1815 (slepá mapa SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (12.06.2006)
Královna Viktorie (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Suezský průplav (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Rudolf II. (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Richelieu (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Pascal (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Napoleon III. (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Meidži (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Komenský (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Il Gesu (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Chrám svatého Mikuláše (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Fridrich II. (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Borrominiho kolonáda (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Sud na stloukání másla (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Pluh (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Katedrála v Cáchách (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Karlštejn (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Karlovo impérium (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Karel IV. (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Kaba (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Chomout (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Hagia Sofia (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Drakar (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Sulla (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Pěstní klín (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Odin (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Mumie (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Kleopatra (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Ištařina brána v Ninive (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
David (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Hitler (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Mussolini (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
Birkenau (odkrývačka SMART Board pro dějepis - výuka dějepisu) (09.06.2006)
| Autor: Vit Zahradnicek | Vydáno dne 05. 06. 2010 | 6578 přečtení | Počet komentářů: 22 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Děkuji Fatymu za adaptaci grafických šablon a spolupráci při výrobě tohoto webu. Další weby vytvořené Fatymem a jeho spolupracovníky: TV, port. TV a nebo třeba jukebox. Blog o Fatymu naleznete zde, o jeho projektech zde a nebo zde.
Máte přístup do LEVELU 1
Vstup do vyšších levelů pro registrované:

Uživatelské jméno:

Heslo:


Odhlášení

Web funguje na bázi phpRS. Hostováno na serveru A.M.I.M.S. (další weby na tomto serveru: FATYM, TV-MIS.cz a mezinárodní TV-MIS.com ve verzích ua, ru and by, dále ČL, MS! a další...).

Prezentace, které se nacházejí v Level 1 tohoto webu můžete dále volně šířit a užívat. Prezentace, které nacházejí v Level 2 a Level 3 tohoto webu, jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům a mohou být používány pouze registrovanými uživateli, kteří uhradili registační poplatek!