Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Prezentace ke stažení zde: Izrael ve starověku

Klíčová slova: Izrael, dějiny Izreale, Mojžíš, Abrahám, Izák, Jákob, Egypt, Áron, Jozue, David, Šalamoun, Saul, Izraelské království, prorok, Ezechiel, Ezdráš, Izaiáš, Palestina, putování pouští, patriarchové, desatero, deset egyptských ran, chrám, Makabejci, Asýrie, Babylónské zajetí, farizieové, saduceové, Herodes Veliký, válka židovská, Bar-Kochba, diasopora, septuaginta, tóra, soudci, Jeruzalém, Jeruzalémský chrám, Ester, Samson, chanuka, mesiáš, Ježíš Kristus, Seleukovci, dějepis, výuka, pro výuku, století, vyučování, mapy, obrázky, studium, referát, referáty, referátům, referátu, referátem, multimediální, vizuální, audiovizuální, dějepisu, pro dějepis, prezentace, powerpoint, powerpointové, powerpointová, učební, pomůcka, učitel, historie, dějiny, dějinám, dějin, pomůcky, dějipisu, dějepisné, dějepisných, dějepisným, dějinách, PowerPoint, prezentací, prezentacím, hodiny, hodina, poznámky, zápisky, promítání, dataprojektor, materiály, učitel, učitele, vyučování, pro vučování, k vyučování, pro výuku, k výuce, gymnázium, gymnázia, střední školy, střední školu, školní, škola, školy, století, učivo

Ukaz("text"); ?>